Välkommen till Svedala Manskör

Vi gör nu ett kort uppehåll för säsongen men
ta
gärna en titt på våra bilder och videos