HISTORIK

 

Svedala Manskör

 

 

HISTORIK

 

Svedala Manskör startade sin verksamhet den 17 mars 1907 av Nils Fredriksson och

Josef Linderoth. Kören hade sitt första framträdande i samband med invigningen av

Svedala Folkets Hus den 17 november samma år.

 

År 1939 vann kören inträde i såväl Skånska som Svenska Sångarförbundet. Samma år,

den 30 april, höll kören en vårkonsert i Stadsparken Svedala, en tradition som sedan

upprätthållits i alla år. Samma år invigde Nils Fredriksson som nu var hedersledamot,

körens standar. Kören erhöll även en svensk fana på Svenska Flaggans Dag.

1940 deltog kören för första gången i Skånska Sångarförbundets sångarfest i Landskrona.

1944 erhöll kören av Norska delegationen, en norsk flagga som tack för att kören vid

flera tillfällen medverkat i arbetet för Norgehjälpen under krigsåren.

Vid sammanslagningen av Svedala Köping och Svedala Lantkommun år 1949 deltog

kören med skönsång.

 

Till körens traditioner hör framträdanden till Valborg i Stadsparken och i Börringe,

rundvandring till äldreboenden i Svedala den 1:a maj, Nationaldagsfirande och Advents-

konserter i någon av Svedalas kyrkor och inte att förglömma Julottan i Börringe kyrka.

Mellan 1945 och 1998 sjöng kören den 1:a advent i Genarps kyrka.

 

Under de 100 åren som kören funnits har många framträdanden gjorts både i Sverige

och utomlands. Redan 1955 tillsammans med Sångens Vänner från Malmö började ett

utbyte med två tyska körer från Kiel, Wiker Chorvereinigung och Liedertafel Germania.

Utbytet med dessa körer varade fram till 1972.

Samma år fick vi kontakt med en kör från Dortmund i Tyskland, Quartett-Verein

Sangesfreunde, Westhausen. Detta utbyte fortsatte fram till 1994.

Kören har samarbetat med de flesta körer i Skåne men vill framhålla två av dessa,

Manskören Harmoni, Ystad och Trelleborgs Manskör.

Svedalakören (blandad kör) samt kyrkokörerna i Svedala inte att förglömma.

 

Övriga körer som vi har samarbetat med är t.ex. SN-kören Nyköping, Malmöpolisens

sångkör, Köbenhavns Postsangkor, Postens pigekor Köbenhavn, Malmö Kvartett-

sångare och många andra.

 

År 1998 blev Svedala Manskör tilldelat Svedala kommuns Kulturpris.

 

För fylligare historik finns körens jubileumsskrift inför 100-årsfirandet 2007

till ett pris av 40:- + ev porto.

 

 

 

Nils Fredriksson

Inititivtagare till Svedala Manskör

Svedala Manskör 1939, körledare var folkskollärare Ingvar Larsson

1976 Solist Håkan Hardenberger på trumpet

1988 Vid pianot till vänster i bild ser vi dåvarande körledare Enrique Munos de Cuadros