KÖREN

 

Välkommen till Svedala Manskör

Vi har våra övningar onsdagar kl 19 i församlingshemmet Svedala

Du är välkommen att prova på att sjunga

med oss!

 

Svedala Manskör styrelse 2018

 

Robert Litsberger ordförande, Andreas Magnusson v ordförande,

Lars-Börje Nilsson kassör, Per Pettersson sekreterare, Daniel Kolbus v sekreterare.

Suppleanter Gert-Åke Andersson samt Nils-Erik Hansson.

 

Information

 

Medlemsavgiften är 600 kr per kalenderår för ordinarie medlem. För stödjande medlem 150 kr och för ungdom upp till 20 år 150 kr.

Sångare som börjar under sista kvartalet på året betalar bara en inträdesavgift på 2 kronor.

 

Körens uniform är för närvarande: Svart kostym, svart eller vit skjorta, röd slips alt. fluga samt sångarmössa vid utekonserter.

 

Vi finns nu också på Facebook. Följ oss! Gilla oss!

smklogo.png

 

Kontakt

 

svedala@manskoren.se

 

 

 

Sten.jpg

Körledare

Sten Irenberger

 

 

Sten Irenberger är född 1967. Sten är

utbildad musiklärare och har också

studerat musikvetenskap vid universitetet i

Lund. 1979 vann Sten tillsammans med

pianisten Per Tengstrand en riksomfattande

tävling. Sten har studerat för musik-

pedagoger som Lars Holm, verksam vid

musikhögskolan i Malmö, och för Mogens

Ellegaard, docent vid musikkonservatoriet

i Köpenhamn.

Sten har arbetat som instrumentallärare

vid kommunala musikskolan i Lund. Han

har också jobbat som klasslärare samt

inom olika studieförbund. Han har arbetat

med musikterapi och som ackompanjatör

samt undervisat i musikhistoria och

musikteori. Han har varit körledare för

bl.a. Malmö Sångsällskap. Sten är idag

egenföretagare och fritiden ägnar han åt

musik och sjunger bland annat i

Malmö Akademiska kör.