KÖREN

 

Välkommen till Svedala Manskör

Vi har våra övningar onsdagar kl 19 i församlingshemmet Svedala

Du är välkommen att prova på att sjunga

med oss!

 

Svedala Manskör styrelse 2023

 

Robert Litsberger ordförande

Lars-Börje Nilsson kassör, Per Pettersson sekreterare, Per-Olow Karlsson v ordförande, Håkan Nilsson v sekreterare.

Suppleanter Matti Pålsson och Rickard Freschi.

 

Information

 

Medlemsavgiften är 850 kr per kalenderår för ordinarie medlem. För stödjande medlem 150 kr och för ungdom upp till 20 år 150 kr.

Sångare som börjar under sista kvartalet på året betalar bara en inträdesavgift på 2 kronor.

 

Körens uniform är för närvarande: Svart kostym, svart eller vit skjorta, röd slips alt. fluga samt sångarmössa vid utekonserter.

 

Vi finns nu också på Facebook. Följ oss! Gilla oss!

smklogo.png

 

Kontakt

 

svedala@manskoren.se